Elállási jog

Amennyiben Ügyfél a termék átvétele után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követõ 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló, 45/2014. (II.26) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen ( beleértve a csomagolást is!)állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Webshop címére. A Piktogram-tablak.hu kizárólag új állapotú, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. 
A Piktogram-tablak.hu a termék árát téríti vissza, elállás alkalmával, a kifizetett szállítási költséget nem áll módjában visszatéríteni.

Figyelem!
A Piktogram-tablak.hu nem vesz át semmilyen portós, vagy utánvétes küldeményt!

Írásban történõ elállás esetén elegendõ az elállási nyilatkozatot 30 napon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi (az átvételtõl számítva 14 napon belül) visszajuttatásáról. Elállás esetén a Piktogram-tablak.hu követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerû használatából eredõ kárai megtérítését.

A felek eltérõ megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére a Vaszonkepek.eu rendelt meg.

A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követõen használatba fogta, kimosta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minõségi követelményeknek.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Vaszonkepek.eu kötelezettséget vállal arra, hogy a termék vételárat (szállítási költséget nem)  a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelõen, a csomag átvételét követõ 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

A Piktogram-tablak.hu végig fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a szerzõdéstõl.

 

Piktogram-tablak.hu csapata